Populærvitenskapelig artikkel

Effekt av fòrolje og levendekjøling

Tomter, Rune; Fjæra, Svein Olav; Einen, Olai

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 27, p. 41–1, 2002

Utgave: 19

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none