Populærvitenskapelig artikkel

Dårlig smak av hardhendt behandling

Seljåsen, Randi; Bengtsson, Gunnar B.; Hoftun, Halldor

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: InforMAT : tidsskrift fra MATFORSK, vol. 13, p. 24–27–4, 2000

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0802-1740

Open Access: none