Populærvitenskapelig artikkel

Flekksteinbit i oppdrett

Andreassen, Inger; Falk-Petersen, Inger-Britt; Pedersen, Arvid N.; Tveiten, Helge

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Kyst og havbruk, p. 146–149, 2005

Open Access: none