Populærvitenskapelig artikkel

Bieffektsvurderinger hos torsk etter stikkvaksinering – bruk av en vurderingsskala tilpasset torsk

Maira, Claudia; Lystad, Yngve; Schrøder, Merete Bjørgan; Lund, Vera; Gudmundsdottir, Bjarnheidur

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 10, p. 52–55, 2007

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none