Populærvitenskapelig artikkel

Skal staten plukke "vinnere"? Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk fiskerinæring, p. 60–63, 1996

Utgave: 11/12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-6292

Open Access: none