Populærvitenskapelig artikkel

Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk fiskerinæring, p. 62–65, 1997

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-6292

Open Access: none