Gå til hovedinnhold

Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-701-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Ziegler, Friederike; Rotabakk, Bjørn Tore

Serier : Nofima rapportserie 38/2021

År : 2021

Forskningsområder

Bærekraft

Økonomi og lønnsomhet

Konservering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten undersøker økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks. Effektene belyses gjennom eksempler på to viktige varestrømmer, laks til Europa med trailer og flyfraktet laks til Asia.
Superkjøling av laks kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser og betydelige kostnadsbesparelser ved at man reduserer bruk av is. Ved å eliminere behovet for is i kassene kan kassene fylles med 15–20 % mer fisk. Utslippene og kostnadene til emballasje og transport kan dermed reduseres tilsvarende. I første omgang kan utslipp og kostnader reduseres for de store volumene som går til Europa med trailer og med fly til Asia og USA, men superkjøling kan muligens også i fremtiden erstatte en større del av flyfrakten til USA, og muligens Asia, om holdbarheten forlenges tilstrekkelig. Økt kvalitet og økt holdbarhet styrker argumentene for superkjøling ytterligere. Her studerer vi også potensialet for å eksportere større andel filet heller enn hel, sløyd fisk. Dette kan lede til enda større besparelser, både fordi det er kostbart og lite miljøvennlig å transportere restråstoff, og fordi bruken av restråstoffet er høyere i Norge enn ute i markedet.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen