Populærvitenskapelig artikkel

Har funnet trygt ozonnivå i lukkede anlegg

Stiller, Kevin Torben; Lazado, Carlo C.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Næringsnytte, vol. 10, p. 19–19, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1893-6652

Open Access: none