Populærvitenskapelig artikkel

Avl for klimarobust laks

Jacq, Celeste

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Næringsnytte, vol. 10, p. 16–17, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1893-6652

Open Access: none