Populærvitenskapelig artikkel

Sjømatnæringen skaper store ringvirkninger

Robertsen, Roy; Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Næringsnytte, vol. 10, p. 14–15, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1893-6652

Open Access: none