Populærvitenskapelig artikkel

Avl kan gi oppdrettsreker bedre helse

Robinson, Nicholas Andrew; Lillehammer, Marie

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Næringsnytte, vol. 10, p. 12–12, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1893-6652

Open Access: none