Vitenskapelig artikkel

Secondary Lactic Acid Bacteria Fermentation with Wood-Derived Xylooligosaccharides as a Tool To Expedite Sour Beer Production.

Dysvik, Anna; Leanti La Rosa, Sabina; Buffetto, Fanny; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S; Rukke, Elling-Olav; Wicklund, Trude; Westereng, Bjørge

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 68, p. 301–314, 2019

Utgiver: American Chemical Society (ACS)

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8561
Elektronisk: 1520-5118

Open Access: none

Lenker:
DOI