Vitenskapelig artikkel

Laksens skinn - en levende sensor

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian Renè; Sveen, Lene; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Fiskeribladet, 2017

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0805-5289

Open Access: none