Populærvitenskapelig artikkel

GrowPro-Morgendagens produksjon av animalske proteiner

Rønning, Sissel; Hollung, Kristin

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Kjøttbransjen, vol. 1, p. 26–27, 2018

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7078
Elektronisk: 1890-1115

Open Access: none