Populærvitenskapelig artikkel

Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 32–36, 2018

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none