Populærvitenskapelig artikkel

Produktutviklingskurs hos Nofima

Holtekjølen, Ann Katrin; Gonera, Antje

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Baker og Konditor, p. 34–35, 2016

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-253X

Open Access: none