Populærvitenskapelig artikkel

Fersk torskefilet med en kvalitet som forbrukere vil ha: Hvordan kan den beskrives sensorisk?

Rødbotten, Marit; Skaret, Josefine; Esaiassen, Margrethe; Carlehøg, Mats; Tomic, Oliver; Lea, Per; Næs, Tormod; Østli, Jens

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, vol. 5, p. 32–34, 2010

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none