Populærvitenskapelig artikkel

Smittekilder for Listeria i lakse- og ørretnæringen

Heir, Even; Langsrud, Solveig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, 2014

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none