Populærvitenskapelig artikkel

Urapportert overfisk - et problem i norsk kystfiske - Resultater fra anonym spørreundersøkelse

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet, vol. 17, p. 20–22, 2014

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1501-5920

Open Access: none