Populærvitenskapelig artikkel

Bruk av små CO2 volum i kombinasjon med organiske syrer øker holdbarheten på fersk laks

Schirmer, Bjørn Christian; Langsrud, Solveig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 32–33, 2010

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none