Populærvitenskapelig artikkel

Bruk av tre i kontakt med mat

Schirmer, Bjørn Christian; Røssvoll, Elin Halbach

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Matindustrien, vol. 63, p. 30–31, 2010

Utgave: 7-8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0809-8042

Open Access: none