Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

Rød palmeolje, linfrøolje og organisk selen i kyllingfôr påvirker den ernæringsmessige sammensetning av kylling-kjøtt og kyllingens totale kolesterol-nivå

Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Haug, Anna

Publikasjonsdetaljer

Sider: 342–345

År: 2013

Open Access: none

Del av: Husdyrforsøksmøtet 2013 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2013)