Vitenskapelig artikkel

Flavor Release of the Tomato Flavor Enhancer, 2-Isobutylthiazole, from Whey Protein Stabilized Model Dressings

Christiansen, Kirsti Forstrøm; Olsen, E.; Vegarud, Gerd Elisabeth; Langsrud, Thor; Lea, Per; Haugen, John-Erik; Egelandsdal, Bjørg

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food science and technology international, vol. 17, p. 143–154–12, 2011

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1082-0132
Elektronisk: 1532-1738

Open Access: none

Lenker:
DOI