Vitenskapelig artikkel

Consumer acceptance of high-pressure processing and pulsed-electric field: a review

Olsen, Nina Veflen; Grunert, Klaus gunter; Sonne, Anne-Mette

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Trends in Food Science & Technology, vol. 21, p. 464–472, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0924-2244
Elektronisk: 1879-3053

Open Access: none

Lenker:
DOI