Vitenskapelig artikkel

On-line NIR analysis of fat, water and protein in industrial scale ground meat batches

Tøgersen, Geir; Isaksson, Tomas; Nilsen, Bjørg Narum; Bakker, E.A.; Hildrum, Kjell Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 51, p. 97–102–6, 1999

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none