Vitenskapelig artikkel

Digestibility of bacterial protein grown on natural gas in mink, pigs, chicken and Atlantic salmon

Skrede, Anders; Berge, Gerd Marit; Storebakken, Trond; Herstad, Olav; Aarstad, K.G.; Sundstøl, Frik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Animal Feed Science and Technology, vol. 76, p. 103–116–14, 1998

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0377-8401
Elektronisk: 1873-2216

Open Access: none