Vitenskapelig artikkel

Determination of endpoint temperatures in previously heat treated beef using reflectance spectroscopy

Thyholt, Kari; Enersen, Grethe; Isaksson, Tomas

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 48, p. 49–63–15, 1998

Utgiver: Elsevier

Utgave: 01.feb

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none