Vitenskapelig artikkel

High-energy salmon diets for white sturgeon Acipenser transmontanus, Richardson

Hung, S.S.O.; Storebakken, Trond; Cui, Y.; Tian, L.; Einen, Olai

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 3, p. 281–286–6, 1997

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none