Vitenskapelig artikkel

Forurensningsforskning i Årungen og Årungens nedbørfelt

Borgstrøm, Reidar; Eie, Jon Arne; Grøterud, Olav; Skogheim, Odd K.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Vann, vol. 15, p. 50–57, 1980

Utgave: 1B

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0042-2592

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST