Fagartikkel

Proteinkvalitet og -innhold i hvete

Mosleth, Ellen F.; Molteberg, Eldrid Lein; Baardseth, Pernille; Uhlen, Anne Kjersti; Magnus, Ellen Merethe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Samvirke, vol. 95, p. 22–23–2, 2000

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0801-3098

Open Access: none

For å bedre bakeegenskapene har det blitt lagt vekt stor vekt på å øke proteininnholdet i norskdyrket hvete. Forsøk ved MATFORSK og Institutt for plantefag ved Norges Landbrukshøgskole viser imidlertid at proteinkvaliteten er den viktigste faktoren, mens proteininnholdet ikke behøver å være så høyt som mølle og bakebransje tidligere har antatt.