Fagartikkel

Fett og protein i ulike deler av ørretfileten

Mørkøre, Turid; Unander, E.; Hansen, A. Å.; Solbakken, R.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 24, p. 38–39–2, 1999

Utgave: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none