Fagartikkel

Omtale: Mør biff kan være arvelig bestemt

Aass, Laila; Berg, Jan; Brenøe, Ulrik T.; Skarpeid, Hans-Jakob

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Bondebladet, p. 10–1, 1999

Utgave: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-8414

Open Access: none