Vitenskapelig artikkel

Vertical activity of four salmonid species in response to changes between darkness and two intensities of light

Mork, Odd Ivar; Gulbrandsen, J.; Gail, G.A.E.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ?, p. 317–328–12, 1994

Utgave: 127

Open Access: none