Vitenskapelig artikkel

Water-holding capacity of wild and farmed cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) muscle during ice storage

Olsson, Gunn Berit; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 40, p. 793–799, 2007

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: none

Lenker:
DOI