Rapport

SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent Magne; Olsen, bjØrn eirik

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: NORUT

Antall sider: 102

Open Access: none