Vitenskapelig artikkel

Determinants of capital structure in the Norwegian salmon aquaculture industry

Sikveland, Marius; Zhang, Dengjun

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Marine Policy, vol. 119, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-597X
Elektronisk: 1872-9460

Open Access: none

Lenker:
DOI