Vitenskapelig artikkel

What should organic farmers grow: heritage or modern spring wheat cultivars?

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi B.; Dieseth, Jon Arne; Skaret, Josefine; Lindö, Caroline

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Organic Agriculture, 2020

Utgiver: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1879-4238
Elektronisk: 1879-4246

Open Access: none

Lenker:
DOI