Vitenskapelig artikkel

Feed intake in Atlantic salmon fed with or without surface spreading of feed

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Agricultural and Marine Sciences, vol. 25, p. 20–26, 2020

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2410-1079

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI