Nofima rapportserie

Validering av Evolution 220

Krakeli, Tor-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 29/2020

Antall sider: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-646-7

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

BioLab har kjøpt inn et nytt spektrofotometer for å kunne ivareta driftssikkerheten rundt et kritisk instrument. Det nye instrumentet er av samme type som det eksisterende (Evolution 220). En validering har blitt gjennomført mhp riktighet og presisjon (sertifisert kalibreringskarusell, Thermo Scientific). En paret t-test har blitt gjennomført ved en sammenligning mellom nytt og gammelt instrument ved analysemetodene Total Fosfor, Løselig Fosfor og Tryptofan. Det innkjøpte spektrofotometeret Evolution 220 er godkjent for analyse.