Nofima rapportserie

El for alle, alle for el? En vurdering av mulig krav om null- eller lavutslippsfartøy i oppdrett

Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 25/2020

Antall sider: 30

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-643-6

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Oppdraget handler om en eventuell innføring av krav om null- og lavutslippsfartøy i havbruksnæringen, mer spesifikt om
«fartøy som betjener et begrenset geografisk område».
Rapporten peker på både fordeler og ulemper ved elektrisk drift, og i hvilken grad teknologien er moden teknologisk og
kommersielt, samt om kraftinfrastrukturen er god nok. Å innføre krav om nullutslipp oppfattes som krevende. Det er foreløpig bygget én helelektrisk arbeidsbåt, som har
demonstrert at elektrisk drift er mulig for mange lokaliteter, men det er likevel knyttet en del usikkerhet til rekkevidde, operasjonsområde og -tid, samt til tilgjengelig ladeinfrastruktur. Lavutslippsbåter (hybriddrift) har i dag små driftsbegrensninger sammenlignet med båter med dieseldrift. Erfaringene som er gjort så langt varierer, med stor spredning i erfarte besparelser. Besparelsene i praktisk bruk synes foreløpig å være mindre enn man hadde forventet. Rapporten anbefaler en trinnvis tilnærming til krav, med fortsatte insentiver i første omgang. Det vurderes at krav til lavutslipp vil være mulig å innføre på relativt kort sikt, mens nullutslipp krever større sikkerhet om både praktisk rekkevidde og tilgang til ladeinfrastruktur.