Nofima rapportserie

Foredling av råolje fra makrell restråstoff til høy-kvalitetsprodukt for humant konsum – Faglig sluttrapport

Haugen, John-Erik; Oterhals, Åge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 17/2020

Antall sider: 107

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-633-7

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Prosjektet har hatt som hovedmål å utvikle en raffineringsprosess for råolje fra makrell restråstoff til høy-kvalitetsprodukt til humant konsum. Studerte prosesstrinn omfatter bleking, vinterisering og deodorisering samt stabilisering av oljen. Det er foretatt en vellykket oppskalering fra lab til pilotskala raffinering.
Gjennom prosjektet har det lykkes å produsere en smaksnøytral høykvalitetsolje for humant konsum basert på råolje fra makrell restråstoff.