Nofima rapportserie

Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport

Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Aikaterina; Dragøy, Ragnhild

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2020

Antall sider: 21

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-635-1

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

I dette prosjektet har vi testet ut en hypotese om at ved å erstatte vegetabilske oljer i fôr til oppdrettslaks med marine oljer, vil man kunne redusere lusepåslag hos laks. Vi har fôret laks med fire ulike fôr, der proteininnholdet er det samme, men oljen er variert. De ulike fôrene vi brukte var kontrollfôr som var standardfôr med vegetabilsk olje, og tre ulike testfôr der vegetabilsk olje ble erstattet med henholdsvis fiskeolje, calanusolje og olje fra fototrofe mikroalger. Laks ble foret med fire ulike fôr med ulik olje, deretter ble laksen utsatt for lusesmitte. Laksen som var fôret med fôr som inneholdt komponenter fra mikroalger resulterte i lik tilvekst, men med signifikant mindre lusepåslag enn laks som ble fôret med kontollfôr. Det ble også observert at laks fôret med de to andre prøvefôrene hadde noe lavere tilvekst enn kontrollfôr, men laks fôret med fôr som inneholdt calanus-olje hadde mindre lusesmitte enn kontrollfôret, men i lavere grad enn algefôr. Det ble også undersøkt om det var forskjeller i oxylipinnivået i skinn på laks fôret med ulikt fôr, det ble ikke registrert forskjeller mellom oxylipinnivå i skinn med den metoden som ble benyttet.
Videre undersøkelser for bruk av denne typen fôr vil være å gjenta fôringsforsøkene i dette prosjektet for å reprodusere og bekrefte de oppnådde resultater, samt følge opp med undersøkelser som kan avdekke årsaker til redusert smitte. I opp-følgende prosjekt vil man se videre på effekter på skinn, tarmhelse, lever, hjerte og innvollsfett i tillegg til vekstparameter.
Vi har i dette prosjektet demonstrert redusert lusesmitte og normal vekst i laks som er fôret med fôr tilsatt fototrofe mikroalger.