Nofima rapportserie

Bærekraft og innovasjon i Norsk matsystem

Nykamp, Hilde; Gonera, Antje

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2020

Antall sider: 34

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-640-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Bærekraft blir viktigere og viktigere for forbrukere, for bedrifter og for myndighetene. Denne rapporten studerer bærekraft og hvordan bærekraft er en driver for innovasjon i matbransjen. Vi søker å oppklare hva vi mener med begreper som matsystem og bærekraft, og hvordan disse henger sammen. Videre belyser vi aktuelle teoretiske perspektiver som bidrar til å forstå systemisk endring mot et grønt skifte. Til slutt rapporterer vi en del foreløpige resultater og gjennomgår hvordan store aktører i Norsk matbransje definerer og jobber med bærekraft og innovasjon. Rapporten er et utgangspunkt for videre forskning på tema.