Nofima rapportserie

Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn I; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2020

Antall sider: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-634-4

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Den overordnede idéen for dette prosjektet er å øke verdiskapingen innen oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) gjennom kombinert produksjon av både matfisk og konsumrogn. Fra tidligere forsøk med ørret fra Svanøy havbruk AS har vi sett en markant nedgang i farge på filetene (astaxanthin innhold) hos ørret i perioden rett før rogna egner seg til kaviarproduksjon. Utpregende gytedrakt og blek muskel bidrar til nedklassifisering av fiskekvaliteten. Ørret kan ikke lage astaxanthin (asta.) og er avhengig av å få det gjennom fôr. For å forbedre innfargingen av muskel ble det i 2018 satt opp et fôringsforsøk med forhøyet nivå av astaxanthin (90 mg asta./kg), mot en kontrollgruppe som fikk fôr med 60 mg asta./kg. Forsøksfisk som inngikk i prosjektet, var kjøpt inn som “all female”. Dessverre så viste det seg at det hadde skjedd en feil ved leveransen, slik at forsøksfisken var mikset (50/50 ♀/♂). Dette ble oppdaget først ved slakting høsten 2018. En gjentagelse av forsøket ble derfor gjennomført våren 2019. Resultatene fra måling på denne fisken viste at ekstratilskudd med 90 mg asta/kg fôr, ikke påvirker fargen på muskelen, sammensetning sammenliknet med kontrollgruppen. Resultatene viser også at “all female” og kontrollgruppen holdt under like oppdrettsbetingelser i sjø, har omtrent samme rognindeks (%) og muskelfarge, fram imot sluttmodningen. Det eneste forskjellen i dette forsøket er at “all female” gruppen var mindre i størrelse og var noe forsinket inn imot sluttmodningen, sammenlignet med kontrollgruppen.