Nofima rapportserie

Ringvirkninger av norsk tørrfisk- og saltfisknæring - En analyse med data for 2018, Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Nyrud, Thomas; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 8/2020

Antall sider: 41

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-615-3

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST