Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The paradox of openness: The case of EU Novel Food policy and patents

Grimsby, Sveinung

Publikasjonsdetaljer

År: 2019

Open Access: none

Lenker:
OMTALE

Del av: Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference (ISPIM Lappeenranta University of Technology Press, 2019)