Vitenskapelig artikkel

Flesh quality of Atlantic salmon smolts reared at different temperatures and photoperiods

Imsland, Albert; Roth, Bjørn; Døskeland, Inge; Fjelldal, Per Gunnar; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Mikalsen, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 50, p. 1795–1801, 2019

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI