Rapport

Prospekt for nytt forskningslaboratorium Ved AKVAFORSK og avlssenter ved AFGC på Sunndalsøra

Eliassen, Jens-Eric; Kittelsen, A.; Brunsvik, P.; Fjæra, S.-O.; Spjøtvold, T.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Akvaforsk

Utgave: 16/02

Antall sider: 58

Open Access: none