Nofima rapportserie

Estimert innhold av næringsstoff og energi i fôrspill og faeces fra norsk lakseoppdrett

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 19/2017

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-518-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det produseres 1,3 millioner tonn laks og omsettes 1,5 millioner tonn fôr årlig i Norge. Energiinnholdet i faeces og fôrspill fra landbasert settefiskproduksjon er estimert til 242.880 GJ, og 11.785.235 GJ fra sjøfasen per år med dagens produksjon. De tilsvarende tall for fosfor er henholdsvis 225 tonn og 9.096 tonn.

For å gjøre gode prioriteringer i investeringer, i utvikling av teknologi og fastsetting av rensekrav, er det nødvendig med detaljert kunnskap om flyt av næringsstoff og energi i lakseoppdrett. Slik kunnskap kan ligge til grunn for effektiv prioritering av forskning og utvikling på dette feltet.