Nofima rapportserie

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn I; Heia, Karsten; Kalberg, Monica

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 3/2017

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-482-1

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det er veletablerte markeder for rogn fra laks og ørret til konsum. Det er vekst i etterspørselen etter slik rogn, bl.a. som følge av "sushi- bølgen”. Størstedelen av forsyningene til dette markedet kommer fra villfanget stillehavslaks. Prosjektets mål er produksjon av regnbueørret hvor fokuset er høykvalitets rogn og matfisk.
Resultatene viste fra 2015 sesongen at den kjønnsmodne hun regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. Derimot viser de biokjemiske analysene mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi verken på rogn eller muskel i sluttmodningsfasen frem mot desember. Fisken ser heller ikke ut til å ha osmotiske problemer i modningsprosessen i sjøvann, samtlige prøver av klorid er innen normal konsentrasjon hos regnbueørret både i 2015 og 2016 sesongen. Ut fra resultatene våre kan man forventet uttak av rogn i midten av desember hvis man skal maksimere for rognvekt. Men med hensyn til optimal muskelkvalitet bør fisken slaktes i løpet av oktober/november.